Đăng nhập
để đăng tin của bạn

...

Đăng ký
để đăng tin của bạn

...

Cho thuê Văn phòng tại Thanh Xuân Hà Nội, Từ 100 - 150m2

MyOffice hiện tại đang có 2,064 Văn phòng Cho thuê tại Quận Thanh Xuân Thành phố Hà Nội, diện tích Từ 100 - 150m2

18 triệu / tháng
110 m2
Đường Lê Văn Lương, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
24/08/2019
25 triệu / tháng
150 m2
Đường Nguyễn Xiển, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
24/08/2019
18 triệu / tháng
110 m2
106 Phố Hoàng Ngân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
24/08/2019
15 triệu / tháng
150 m2
Đường Nguyễn Trãi, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
24/08/2019
24 triệu / tháng
150 m2
Đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
23/08/2019
25 triệu / tháng
150 m2
Đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
23/08/2019
25 triệu / tháng
150 m2
Đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
23/08/2019
20 triệu / tháng
110 m2
Đường Hoàng Ngân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
23/08/2019
25 triệu / tháng
150 m2
Đường Nguyễn Xiển, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
23/08/2019
200 triệu / tháng
100 m2
Đường Quan Nhân
23/08/2019
50 triệu / tháng
100 m2
Đường Hoàng Đạo Thúy
23/08/2019
40 triệu / tháng
100 m2
Đường Hoàng Đạo Thúy
22/08/2019
18 triệu / tháng
110 m2
Đường Hoàng Ngân
22/08/2019
18 triệu / tháng
110 m2
Đường Hoàng Ngân
22/08/2019
22 triệu / tháng
120 m2
Đường Ngụy Như Kon Tum
22/08/2019
24.8 triệu / tháng
150 m2
Đường Nguyễn Xiển
22/08/2019
15.5 triệu / tháng
150 m2
35 Đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
22/08/2019
18 triệu / tháng
120 m2
Đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
22/08/2019
24 triệu / tháng
140 m2
Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
22/08/2019
24.8 triệu / tháng
150 m2
Đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
22/08/2019
24.8 triệu / tháng
110 m2
Đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
22/08/2019
18 triệu / tháng
110 m2
106 Phố Hoàng Ngân, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
22/08/2019
50 triệu / tháng
130 m2
Đường Nguyễn Xiển
21/08/2019
25 triệu / tháng
100 m2
Đường Ngụy Như Kon Tum
21/08/2019
25 triệu / tháng
145 m2
Đường Nguyễn Xiển, Phường Khương Hạ, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
21/08/2019
18 triệu / tháng
112 m2
Đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
21/08/2019
18 triệu / tháng
110 m2
Đường Hoàng Ngân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
21/08/2019
18 triệu / tháng
110 m2
106 Phố Hoàng Ngân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
21/08/2019
15.5 triệu / tháng
150 m2
35 Đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
21/08/2019
24.8 triệu / tháng
140 m2
Đường Nguyễn Xiển, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
21/08/2019
18 triệu / tháng
115 m2
Đường Hoàng Ngân, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
21/08/2019
25 triệu / tháng
130 m2
15 Đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
20/08/2019
15.5 triệu / tháng
150 m2
35 Đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
20/08/2019
18 triệu / tháng
110 m2
106 Đường Hoàng Ngân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
20/08/2019
18 triệu / tháng
110 m2
Đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
20/08/2019
24.8 triệu / tháng
140 m2
Đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
20/08/2019
24 triệu / tháng
120 m2
Đường Lê Văn Lương
20/08/2019
55 triệu / tháng
135 m2
Đường Nguyễn Xiển
20/08/2019
15 triệu / tháng
105 m2
Đường Lê Trọng Tấn
20/08/2019
55 triệu / tháng
100 m2
Đường Nguyễn Xiển
20/08/2019
25 triệu / tháng
120 m2
Đường Ngụy Như Kon Tum
20/08/2019
55 triệu / tháng
120 m2
Đường Ngụy Như Kon Tum
20/08/2019
33 triệu / tháng
130 m2
NGÃ TƯ SỞ
20/08/2019
55 triệu / tháng
100 m2
Đường Ngụy Như Kon Tum
19/08/2019
23 triệu / tháng
120 m2
Đường Ngụy Như Kon Tum
19/08/2019
24 triệu / tháng
100 m2
Đường Ngụy Như Kon Tum
19/08/2019
24 triệu / tháng
120 m2
Đường Ngụy Như Kon Tum
19/08/2019
55 triệu / tháng
136 m2
Đường Nguyễn Xiển
19/08/2019
24 triệu / tháng
120 m2
Đường Ngụy Như Kon Tum
19/08/2019
30 triệu / tháng
100 m2
Đường Lê Văn Lương
19/08/2019
55 triệu / tháng
120 m2
Đường Ngụy Như Kon Tum
19/08/2019
24 triệu / tháng
120 m2
Đường Ngụy Như Kon Tum
19/08/2019
55 triệu / tháng
120 m2
Đường Ngụy Như Kon Tum
19/08/2019
24 triệu / tháng
120 m2
Đường Ngụy Như Kon Tum
19/08/2019
22 triệu / tháng
120 m2
Nguỵ Như Kon Tun
19/08/2019
22 triệu / tháng
120 m2
Đường Ngụy Như Kon Tum
19/08/2019
22 triệu / tháng
120 m2
Nguỵ Như Kon Tum
19/08/2019
55 triệu / tháng
120 m2
Đường Ngụy Như Kon Tum
19/08/2019
22 triệu / tháng
120 m2
Đường Nguyễn Xiển
19/08/2019
22 triệu / tháng
120 m2
Đường Ngụy Như Kon Tum
19/08/2019
loading...