Đăng nhập
để đăng tin của bạn

...

Đăng ký
để đăng tin của bạn

...

Cho thuê Văn phòng tại Tây Hồ Hà Nội, Từ 30 - 50m2

MyOffice hiện tại đang có 417 Văn phòng Cho thuê tại Quận Tây Hồ Thành phố Hà Nội, diện tích Từ 30 - 50m2

23 triệu / tháng
50 m2
Đường Hoàng Hoa Thám
23/08/2019
23 triệu / tháng
50 m2
Đường Hoàng Hoa Thám
23/08/2019
14 triệu / tháng
45 m2
Đường Đặng Thai Mai
22/08/2019
16 triệu / tháng
33 m2
Đường Trích Sài
22/08/2019
10.5 triệu / tháng
42 m2
Đường Lạc Long Quân
21/08/2019
12 triệu / tháng
50 m2
Đường Thụy Khuê
19/08/2019
15 triệu / tháng
40 m2
Đường Trịnh Công Sơn
19/08/2019
14 triệu / tháng
35 m2
Đường Xuân Đỉnh
18/08/2019
15 triệu / tháng
36 m2
Thuỵ Khuê
15/08/2019
6 triệu / tháng
50 m2
Đường Đặng Thai Mai
12/08/2019
16 triệu / tháng
30 m2
Đường Trích Sài
09/08/2019
16 triệu / tháng
30 m2
Đường Hồ Tây
09/08/2019
7 triệu / tháng
40 m2
Âu cơ
08/08/2019
13 triệu / tháng
35 m2
Đường Xuân Đỉnh
08/08/2019
35 triệu / tháng
50 m2
Đường Lạc Long Quân
08/08/2019
12 triệu / tháng
35 m2
thụy khuê
07/08/2019
12 triệu / tháng
35 m2
Đường Thụy Khuê
07/08/2019
40 triệu / tháng
45 m2
hồ tùng mậu
07/08/2019
17 triệu / tháng
44 m2
Đường An Dương
07/08/2019
17 triệu / tháng
44 m2
Đường An Dương
07/08/2019
17 triệu / tháng
45 m2
Đường An Dương
07/08/2019
25 triệu / tháng
45 m2
Đường Thụy Khuê
07/08/2019
22 triệu / tháng
50 m2
Đường Yên Phụ
07/08/2019
25 triệu / tháng
45 m2
Đường Thụy Khuê
07/08/2019
25 triệu / tháng
45 m2
Đường Thụy Khuê
07/08/2019
25 triệu / tháng
45 m2
Đường Thụy Khuê
07/08/2019
25 triệu / tháng
45 m2
Đường Thụy Khuê
07/08/2019
25 triệu / tháng
45 m2
Đường Thụy Khuê
07/08/2019
12 triệu / tháng
35 m2
Đường Thụy Khuê
06/08/2019
17 triệu / tháng
42 m2
Đường Xuân La
06/08/2019
14 triệu / tháng
37 m2
Đường Nguyễn Hoàng Tôn
06/08/2019
14 triệu / tháng
37 m2
Đường Nguyễn Hoàng Tôn
06/08/2019
7 triệu / tháng
33 m2
Đường Hoàng Hoa Thám
06/08/2019
40 triệu / tháng
50 m2
Đường Lạc Long Quân
06/08/2019
18 triệu / tháng
31 m2
Đường Thụy Khuê
05/08/2019
18 triệu / tháng
31 m2
Đường Thụy Khuê
05/08/2019
35 triệu / tháng
50 m2
Đường Lạc Long Quân
05/08/2019
15 triệu / tháng
40 m2
Đường Võ Chí Công
05/08/2019
40 triệu / tháng
50 m2
Đường Lạc Long Quân
05/08/2019
18 triệu / tháng
31 m2
Đường Thụy Khuê
05/08/2019
15 triệu / tháng
40 m2
Đường Võ Chí Công
05/08/2019
16 triệu / tháng
30 m2
Đường Trích Sài
05/08/2019
18 triệu / tháng
40 m2
Đường Yên Phụ
02/08/2019
50 triệu / tháng
35 m2
Đường Nước Phần Lan
31/07/2019
7 / tháng
35 m2
Xuân La, Q.Tây Hồ, Hà Nội
31/07/2019
40 triệu / tháng
42 m2
Đường Thụy Khuê
30/07/2019
40 triệu / tháng
42 m2
Đường Thụy Khuê
30/07/2019
40 triệu / tháng
42 m2
Đường Hồ Tây, Quận Tây Hồ, Hà Nội
30/07/2019
4.5 triệu / tháng
50 m2
Đường Lạc Long Quân
28/07/2019
18 triệu / tháng
40 m2
Đường Trích Sài
27/07/2019
14 triệu / tháng
30 m2
Đường Thụy Khuê
27/07/2019
14 triệu / tháng
30 m2
Đường Thụy Khuê
27/07/2019
12.5 triệu / tháng
45 m2
Đường Thụy Khuê
26/07/2019
9 triệu / tháng
40 m2
18 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hồ, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
26/07/2019
13.5 triệu / tháng
30 m2
Đường Thụy Khuê
26/07/2019
15 triệu / tháng
30 m2
thuỵ khuê
25/07/2019
85 / tháng
35 m2
Xuân La, Q.Tây Hồ, Hà Nội
25/07/2019
87 / tháng
37 m2
Xuân La, Q.Tây Hồ, Hà Nội
23/07/2019
8.5 triệu / tháng
35 m2
Đường Xuân La
22/07/2019
loading...