Đăng nhập
để đăng tin của bạn

...

Đăng ký
để đăng tin của bạn

...

Cho thuê Văn phòng tại Long Biên Hà Nội

MyOffice hiện tại đang có 1,268 Văn phòng Cho thuê tại Quận Long Biên Thành phố Hà Nội - Trang 3

15 triệu / tháng
45 m2
Đường Long Biên 1
17/07/2019
25 triệu / tháng
70 m2
Đường Phố Trạm
17/07/2019
70 triệu / tháng
200 m2
Pho hồng tiến, Bồ đề
17/07/2019
9 triệu / tháng
100 m2
Đường Việt Hưng
17/07/2019
20 triệu / tháng
150 m2
Đường Việt Hưng
17/07/2019
5 triệu / tháng
90 m2
Đường Việt Hưng
17/07/2019
5 triệu / tháng
45 m2
Chung cư
16/07/2019
12 triệu / tháng
60 m2
Đường Nguyễn Văn Cừ
16/07/2019
29 triệu / tháng
420 m2
Đường Phú Viên
15/07/2019
17 triệu / tháng
120 m2
Đường Ngọc Thụy
15/07/2019
20 triệu / tháng
90 m2
Đường Bát Khối
15/07/2019
45 triệu / tháng
45 m2
Đường Nguyễn Văn Cừ
15/07/2019
6 triệu / tháng
40 m2
Đường Đặng Vũ Hỷ
15/07/2019
45 triệu / tháng
45 m2
Đường Nguyễn Văn Cừ
15/07/2019
7 triệu / tháng
65 m2
Đường Bắc Biên
15/07/2019
13 triệu / tháng
120 m2
Đường Vũ Xuân Thiều
15/07/2019
100 nghìn / tháng
0 m2
Q.Long Biên, Hà Nội
14/07/2019
12 triệu / tháng
35 m2
Đường Ngọc Lâm
14/07/2019
15 triệu / tháng
100 m2
Đường Ngọc Lâm
14/07/2019
13 triệu / tháng
80 m2
Đường Ngọc Thụy
14/07/2019
6 triệu / tháng
26 m2
Đường Ngọc Lâm
14/07/2019
15 triệu / tháng
100 m2
Đường Ngọc Lâm
14/07/2019
15 triệu / tháng
150 m2
Đường Ngọc Thụy
13/07/2019
25 triệu / tháng
42 m2
Đường Ngọc Lâm
13/07/2019
45 triệu / tháng
48 m2
Đường Nguyễn Văn Cừ
12/07/2019
60 triệu / tháng
764 m2
Kho Lữ Đoàn 918
12/07/2019
8 triệu / tháng
40 m2
Đường Ngô Gia Tự
11/07/2019
15 triệu / tháng
67 m2
Đường Nguyễn Sơn
11/07/2019
25 triệu / tháng
45 m2
Đường Ngọc Lâm
11/07/2019
50 triệu / tháng
70 m2
Đường Ngọc Lâm
11/07/2019
6 triệu / tháng
40 m2
Đường Đặng Vũ Hỷ
11/07/2019
15 triệu / tháng
120 m2
Đường Bồ Đề
10/07/2019
8 triệu / tháng
94 m2
cự khối
10/07/2019
80 triệu / tháng
558 m2
Đường Nguyễn Văn Cừ
10/07/2019
45 triệu / tháng
46 m2
Đường Nguyễn Văn Cừ
10/07/2019
130 triệu / tháng
120 m2
Đường Nguyễn Văn Cừ
09/07/2019
35 triệu / tháng
80 m2
Đường Cổ Linh
09/07/2019
9 triệu / tháng
120 m2
đường 21
09/07/2019
9 triệu / tháng
100 m2
Đường Giang Biên
09/07/2019
8 triệu / tháng
100 m2
ecopak
09/07/2019
35 triệu / tháng
80 m2
Đường Cổ Linh
09/07/2019
22 triệu / tháng
55 m2
Đường Ngọc Lâm
09/07/2019
Thỏa thuận
60 m2
Long Biên, Q.Long Biên, Hà Nội
08/07/2019
22 triệu / tháng
55 m2
Đường Nguyễn Văn Cừ
08/07/2019
19 triệu / tháng
80 m2
Đường Thượng Cát
08/07/2019
18 triệu / tháng
80 m2
Đường Thanh Am
08/07/2019
6 triệu / tháng
40 m2
Đường Đặng Vũ Hỷ
07/07/2019
8 triệu / tháng
90 m2
Đường Đoàn Khuê
07/07/2019
8 triệu / tháng
100 m2
ecopak
07/07/2019
80 triệu / tháng
551 m2
Đường Nguyễn Văn Cừ
07/07/2019
45 triệu / tháng
46 m2
Đường Nguyễn Văn Cừ
07/07/2019
43 triệu / tháng
83 m2
Đường Nguyễn Văn Cừ
07/07/2019
Thỏa thuận
95 m2
Ngọc Lâm, Q.Long Biên, Hà Nội
07/07/2019
8 triệu / tháng
50 m2
408
07/07/2019
12 triệu / tháng
40 m2
Đường Ngọc Thụy
06/07/2019
23 triệu / tháng
200 m2
Đường Nguyễn Cao Luyện
06/07/2019
11.5 triệu / tháng
230 m2
Đường Ngô Gia Tự
06/07/2019
45 triệu / tháng
45 m2
Đường Nguyễn Văn Cừ
06/07/2019
6 triệu / tháng
60 m2
Đường Ngọc Thụy
04/07/2019
18 triệu / tháng
80 m2
Đường Nguyễn Sơn
04/07/2019
loading...