Đăng nhập
để đăng tin của bạn

...

Đăng ký
để đăng tin của bạn

...

Cho thuê Văn phòng tại Hoàn Kiếm Hà Nội

MyOffice hiện tại đang có 11,584 Văn phòng Cho thuê tại Quận Hoàn Kiếm Thành phố Hà Nội - Trang 155

13 triệu / tháng
15 m2
hàng trống
26/10/2018
100 triệu / tháng
315 m2
Hàng Bông
26/10/2018
38 triệu / tháng
500 m2
Hàm Long
26/10/2018
40 triệu / tháng
90 m2
hàm long
26/10/2018
40 triệu / tháng
90 m2
Hàm Long
26/10/2018
12 triệu / tháng
30 m2
Hồng hà
26/10/2018
100 triệu / tháng
45 m2
Phố Hàng Bông
26/10/2018
50 triệu / tháng
60 m2
Chân Cầm
26/10/2018
35 triệu / tháng
35 m2
Hàng Cót
26/10/2018
35 triệu / tháng
40 m2
Hàng Điếu
26/10/2018
11 triệu / tháng
20 m2
1, Đường Đinh Lễ, Phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
26/10/2018
2 triệu / tháng
70 m2
Phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
26/10/2018
3.6 triệu / tháng
100 m2
Đường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
26/10/2018
11 triệu / tháng
55 m2
Đường Trương Hán Siêu, Phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
26/10/2018
4.4 triệu / tháng
95 m2
Đường Trần Quốc Toản, Phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
26/10/2018
2.5 triệu / tháng
50 m2
Số 113-115, Đường Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội
26/10/2018
400 nghìn / tháng
200 m2
Phố Trần Quốc Toản, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
26/10/2018
16 triệu / tháng
55 m2
Phố Lý Nam Đế, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
26/10/2018
15 triệu / tháng
50 m2
Phố Lý Nam Đế, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
26/10/2018
11 triệu / tháng
40 m2
Phố Trương Hán Siêu, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
26/10/2018
16.5 triệu / tháng
55 m2
Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
25/10/2018
1 triệu / tháng
30 m2
Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
25/10/2018
1 triệu / tháng
0 m2
Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
25/10/2018
79 triệu / tháng
200 m2
Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
25/10/2018
81 triệu / tháng
200 m2
Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
25/10/2018
22 triệu / tháng
80 m2
Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
25/10/2018
7 triệu / tháng
35 m2
Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
25/10/2018
3 triệu / tháng
15 m2
Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
25/10/2018
16.5 triệu / tháng
55 m2
Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
25/10/2018
60 triệu / tháng
150 m2
Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
25/10/2018
12 triệu / tháng
40 m2
Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
25/10/2018
27 triệu / tháng
100 m2
Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
25/10/2018
11.2 triệu / tháng
45 m2
Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
25/10/2018
15 triệu / tháng
60 m2
Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội
25/10/2018
9 triệu / tháng
30 m2
29A ngõ Tức Mạc
25/10/2018
16.5 triệu / tháng
55 m2
12, Đường Trương Hán Siêu, Phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
25/10/2018
32.9 triệu / tháng
70 m2
Số 57, Đường Trần Quốc Toản, Phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
25/10/2018
11 triệu / tháng
40 m2
Đường Trương Hán Siêu, Phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
25/10/2018
11 triệu / tháng
40 m2
Đường Trương Hán Siêu, Phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
25/10/2018
15 triệu / tháng
30 m2
Đường Quang Trung, Phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
25/10/2018
23 triệu / tháng
45 m2
Số 57, Đường Trần Quốc Toản, Phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
25/10/2018
80 triệu / tháng
183 m2
Đường Trần Quốc Toản, Phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
25/10/2018
80 triệu / tháng
180 m2
Đường Trần Quốc Toản, Phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
25/10/2018
10 triệu / tháng
20 m2
57, Đường Trần Quốc Toản, Phường Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
25/10/2018
27 triệu / tháng
100 m2
Đường Trương Hán Siêu, Phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
25/10/2018
11 triệu / tháng
40 m2
Đường Trương Hán Siêu, Phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
25/10/2018
16.5 triệu / tháng
55 m2
12, Đường Trương Hán Siêu, Phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
25/10/2018
11 triệu / tháng
40 m2
Đường Trương Hán Siêu, Phường Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
25/10/2018
30 triệu / tháng
37 m2
hà trung
25/10/2018
100 triệu / tháng
62 m2
PHỐ HÀNG THÙNG
25/10/2018
50 triệu / tháng
44 m2
Phố Huế
25/10/2018
100 triệu / tháng
93 m2
Hàng Chiếu
25/10/2018
20 triệu / tháng
20 m2
Phố Thợ Nhuộm
25/10/2018
12 triệu / tháng
50 m2
Bạch Đằng
25/10/2018
120 triệu / tháng
100 m2
Yết kiêu
25/10/2018
278 nghìn / tháng
40 m2
Phố Trương Hán Siêu, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
25/10/2018
10 triệu / tháng
25 m2
Hàng cót
25/10/2018
8 triệu / tháng
9 m2
Thợ Nhuộm
25/10/2018
20 triệu / tháng
25 m2
thợ nhuộm
25/10/2018
60 triệu / tháng
50 m2
Hàm Long
25/10/2018
loading...