Đăng nhập
để đăng tin của bạn

...

Đăng ký
để đăng tin của bạn

...

Cho thuê Văn phòng tại Hai Bà Trưng Hà Nội

MyOffice hiện tại đang có 12,427 Văn phòng Cho thuê tại Quận Hai Bà Trưng Thành phố Hà Nội - Trang 3

65 / tháng
87 m2
Tam Trinh, Minh Khai, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
05/12/2019
25 / tháng
30 m2
Nguyễn Đình Chiểu, Lê Đại Hành, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
05/12/2019
845 / tháng
100 m2
Ngô Thì Nhậm, Ngô Thì Nhậm, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
05/12/2019
18 triệu / tháng
100 m2
Đường Trần Đại Nghĩa
05/12/2019
18 triệu / tháng
30 m2
Đường Lê Đại Hành
05/12/2019
17 triệu / tháng
30 m2
Đường Lê Thanh Nghị
05/12/2019
56 triệu / tháng
90 m2
Đường Trần Đại Nghĩa
05/12/2019
300 triệu / tháng
250 m2
Đường Bà Triệu
05/12/2019
55 triệu / tháng
55 m2
Đường Trần Đại Nghĩa
05/12/2019
95 triệu / tháng
100 m2
Đường Lạc Trung
05/12/2019
80 triệu / tháng
95 m2
Đường Bạch Mai
05/12/2019
15 tỷ / tháng
20 m2
Đường Lê Văn Hưu
05/12/2019
17 triệu / tháng
30 m2
Đường Lê Thanh Nghị
05/12/2019
25 triệu / tháng
58 m2
Đường Thanh Nhàn
05/12/2019
8 triệu / tháng
40 m2
Đường Vĩnh Tuy
05/12/2019
6.5 triệu / tháng
87 m2
Đường Tam Trinh
05/12/2019
40 triệu / tháng
150 m2
Đường Triệu Việt Vương
05/12/2019
60 triệu / tháng
70 m2
Đường Đê Trần Khát Chân
05/12/2019
80 triệu / tháng
100 m2
Đường Đê Trần Khát Chân
05/12/2019
150 triệu / tháng
100 m2
Đường Bà Triệu
05/12/2019
17 triệu / tháng
80 m2
Đường Kim Ngưu
05/12/2019
18 triệu / tháng
30 m2
Đường Lê Đại Hành
05/12/2019
65 triệu / tháng
180 m2
Đường Trần Đại Nghĩa
05/12/2019
20 triệu / tháng
230 m2
Đường Lê Thanh Nghị
05/12/2019
33 triệu / tháng
200 m2
Đường Bạch Mai
05/12/2019
80 triệu / tháng
100 m2
Đường Trần Khát Chân
05/12/2019
45 triệu / tháng
35 m2
Đường Trần Đại Nghĩa
05/12/2019
25 triệu / tháng
58 m2
Đường Thanh Nhàn
05/12/2019
15 triệu / tháng
35 m2
Đường Tạ Quang Bửu
05/12/2019
23 triệu / tháng
100 m2
Đường Lê Thanh Nghị
05/12/2019
40 triệu / tháng
60 m2
Đường Đại Cồ Việt
05/12/2019
58 triệu / tháng
50 m2
Đường Bùi Thị Xuân
05/12/2019
18 triệu / tháng
100 m2
Đường Trần Đại Nghĩa
05/12/2019
60 triệu / tháng
70 m2
Đường Trần Khát Chân
05/12/2019
6.3 triệu / tháng
60 m2
Đường Trần Đại Nghĩa
04/12/2019
90 triệu / tháng
300 m2
Đường Phố Huế
04/12/2019
25 triệu / tháng
58 m2
Đường Thanh Nhàn
04/12/2019
80 triệu / tháng
100 m2
Đường Võ Thị Sáu
04/12/2019
150 triệu / tháng
450 m2
Đường Triệu Việt Vương
04/12/2019
45 triệu / tháng
55 m2
Đường Tuệ Tĩnh
04/12/2019
75 triệu / tháng
100 m2
Đường Phố Huế
04/12/2019
20 triệu / tháng
90 m2
Đường Võ Thị Sáu
04/12/2019
37 triệu / tháng
160 m2
Đường Võ Thị Sáu
04/12/2019
37 triệu / tháng
160 m2
Đường Võ Thị Sáu
04/12/2019
85 triệu / tháng
105 m2
Đường Trần Bình Trọng
04/12/2019
8 triệu / tháng
50 m2
Đường Võ Thị Sáu
04/12/2019
46 triệu / tháng
40 m2
Đường Mai Hắc Đế
04/12/2019
45 triệu / tháng
80 m2
Đường Giải Phóng
04/12/2019
300 triệu / tháng
1,000 m2
Đường Lạc Trung
04/12/2019
45 triệu / tháng
90 m2
Đường Bạch Mai
04/12/2019
35 triệu / tháng
165 m2
Đường Võ Thị Sáu
04/12/2019
35 / tháng
165 m2
Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
04/12/2019
60 triệu / tháng
70 m2
Đường Trần Khát Chân
04/12/2019
80 triệu / tháng
100 m2
Đường Trần Khát Chân
04/12/2019
10 triệu / tháng
70 m2
Đường Nguyễn Cao
04/12/2019
30 triệu / tháng
80 m2
Đường Lê Thanh Nghị
04/12/2019
80 triệu / tháng
100 m2
Đường Trần Khát Chân
04/12/2019
40 triệu / tháng
80 m2
Đường Lê Thanh Nghị
04/12/2019
30 triệu / tháng
30 m2
Đường Phù Đổng Thiên Vương
04/12/2019
4.5 triệu / tháng
20 m2
Đường Lê Ngọc Hân
04/12/2019
loading...