Đăng nhập
để đăng tin của bạn

...

Đăng ký
để đăng tin của bạn

...

Cho thuê Văn phòng tại Hai Bà Trưng Hà Nội

MyOffice hiện tại đang có 12,810 Văn phòng Cho thuê tại Quận Hai Bà Trưng Thành phố Hà Nội - Trang 2

70 triệu / tháng
70 m2
Nguễn Du
28/12/2019
270 triệu / tháng
1,800 m2
Đường Trần Đại Nghĩa
28/12/2019
45 triệu / tháng
45 m2
Đường Minh Khai
28/12/2019
270 triệu / tháng
600 m2
Đường Ngô Thì Nhậm
28/12/2019
110 triệu / tháng
500 m2
Đường Lê Đại Hành
28/12/2019
400 triệu / tháng
2,400 m2
Đường Tăng Bạt Hổ
28/12/2019
20 triệu / tháng
50 m2
Đường Bạch Mai
28/12/2019
50 triệu / tháng
60 m2
Đường Giải Phóng
28/12/2019
65 triệu / tháng
110 m2
Đường Bạch Mai
28/12/2019
25 triệu / tháng
30 m2
Đường Lò Đúc
28/12/2019
46 triệu / tháng
165 m2
Đường Phố Huế
28/12/2019
33 triệu / tháng
210 m2
Đường Bạch Mai
28/12/2019
40 / tháng
45 m2
Phố Huế, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
28/12/2019
25 triệu / tháng
140 m2
Đường Lạc Trung
28/12/2019
17 triệu / tháng
75 m2
Đường Phố Vọng
27/12/2019
27.5 triệu / tháng
35 m2
Đường Triệu Việt Vương
27/12/2019
200 triệu / tháng
200 m2
Đường Bà Triệu
27/12/2019
46 triệu / tháng
43 m2
Đường Tuệ Tĩnh
27/12/2019
103 triệu / tháng
135 m2
Đường Lê Đại Hành
27/12/2019
130 triệu / tháng
280 m2
Đường Trần Khát Chân
27/12/2019
17 triệu / tháng
120 m2
Đường Trần Đại Nghĩa
27/12/2019
20 triệu / tháng
150 m2
Đường Minh Khai
27/12/2019
157 triệu / tháng
110 m2
Đường Triệu Việt Vương
27/12/2019
150 triệu / tháng
270 m2
Đường Kim Ngưu
27/12/2019
17 triệu / tháng
120 m2
Đường Trần Đại Nghĩa
27/12/2019
250 triệu / tháng
1,400 m2
Đường Thi Sách
27/12/2019
46 triệu / tháng
155 m2
Đường Phố Huế
27/12/2019
35 triệu / tháng
65 m2
Đường Lò Đúc
27/12/2019
12 triệu / tháng
25 m2
Đường Trương Định
27/12/2019
25 / tháng
60 m2
Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
27/12/2019
50 / tháng
250 m2
Kim Ngưu, Thanh Nhàn, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
27/12/2019
18 triệu / tháng
15 m2
Đường Phố Huế
27/12/2019
9 triệu / tháng
50 m2
Đường Tạ Quang Bửu
27/12/2019
25 triệu / tháng
25 m2
Đường Trần Đại Nghĩa
27/12/2019
25 triệu / tháng
25 m2
Đường Trần Đại Nghĩa
27/12/2019
60 triệu / tháng
70 m2
Đường Nguyễn Du
27/12/2019
33 triệu / tháng
210 m2
Đường Bạch Mai
27/12/2019
30 triệu / tháng
200 m2
Đường Võ Thị Sáu
27/12/2019
130 triệu / tháng
280 m2
Đường Trần Khát Chân
27/12/2019
46 triệu / tháng
43 m2
Đường Tuệ Tĩnh
27/12/2019
1.6 triệu / tháng
120 m2
Trần Đại Nghĩa, Bách Khoa, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
27/12/2019
30 / tháng
250 m2
Lê Thanh Nghị, Bách Khoa, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
27/12/2019
12 triệu / tháng
80 m2
Đường Bạch Mai
26/12/2019
115 / tháng
310 m2
Triệu Việt Vương, Bùi Thị Xuân, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
26/12/2019
161 triệu / tháng
110 m2
Đường Triệu Việt Vương
26/12/2019
39 triệu / tháng
120 m2
Đường Bà Triệu
26/12/2019
300 triệu / tháng
196 m2
Đường Trần Đại Nghĩa
26/12/2019
368 triệu / tháng
166 m2
Đường Trần Xuân Soạn
26/12/2019
130 triệu / tháng
179 m2
Đường Trần Khát Chân
26/12/2019
90 triệu / tháng
95 m2
Đường Bà Triệu
26/12/2019
100 triệu / tháng
90 m2
Đường Vân Hồ 2
26/12/2019
18 triệu / tháng
65 m2
Đường Lạc Trung
26/12/2019
1.8 triệu / tháng
80 m2
Bạch Mai, Bạch Mai, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội
26/12/2019
21 triệu / tháng
35 m2
Đường Nguyễn Du
26/12/2019
35 triệu / tháng
80 m2
Đường Minh Khai
26/12/2019
15 triệu / tháng
150 m2
Đường Minh Khai
26/12/2019
40 triệu / tháng
96 m2
Đường Triệu Việt Vương
26/12/2019
300 triệu / tháng
196 m2
Đường Trần Đại Nghĩa
26/12/2019
368 triệu / tháng
166 m2
Đường Trần Xuân Soạn
26/12/2019
130 triệu / tháng
179 m2
Đường Trần Khát Chân
26/12/2019
loading...