Đăng nhập
để đăng tin của bạn

...

Đăng ký
để đăng tin của bạn

...

Cho thuê Văn phòng tại Cầu Giấy Hà Nội

MyOffice hiện tại đang có 14,898 Văn phòng Cho thuê tại Quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội - Trang 3

20 triệu / tháng
250 m2
Đường Trần Quý Kiên
06/12/2019
49 triệu / tháng
50 m2
Đường Phạm Thận Duật
06/12/2019
10 triệu / tháng
80 m2
Đường Nghĩa Tân
06/12/2019
15 triệu / tháng
150 m2
Đường Nguyễn Khả Trạc
06/12/2019
15 triệu / tháng
150 m2
Đường Nguyễn Khả Trạc
06/12/2019
60 triệu / tháng
68 m2
Đường Đỗ Quang
06/12/2019
20 triệu / tháng
50 m2
Đường Trần Quý Kiên
06/12/2019
130 / tháng
465 m2
Q.Cầu Giấy, Hà Nội
06/12/2019
Thỏa thuận
55 m2
Trần Quý Kiên, Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
06/12/2019
35 triệu / tháng
241 m2
Đường Nguyễn Khánh Toàn
06/12/2019
55 triệu / tháng
50 m2
Đường Trần Duy Hưng
06/12/2019
23 triệu / tháng
60 m2
Đường Nghĩa Đô
06/12/2019
15 triệu / tháng
100 m2
Đường Nguyễn Khánh Toàn
06/12/2019
8 triệu / tháng
45 m2
Đường Xuân Thủy
06/12/2019
8.5 triệu / tháng
40 m2
Đường Cầu Giấy
06/12/2019
8 triệu / tháng
45 m2
Đường Duy Tân
06/12/2019
15 triệu / tháng
60 m2
Đường Nguyễn Phong Sắc
06/12/2019
15 triệu / tháng
50 m2
Đường Phạm Tuấn Tài
06/12/2019
25 triệu / tháng
53 m2
Đường Hoàng Ngân
06/12/2019
18 triệu / tháng
65 m2
Đường Trần Vỹ
05/12/2019
50 triệu / tháng
120 m2
Đường Xuân Thủy
05/12/2019
49 triệu / tháng
50 m2
Đường Phạm Thận Duật
05/12/2019
10 triệu / tháng
80 m2
Đường Nghĩa Tân
05/12/2019
18 triệu / tháng
40 m2
Đường Hồ Tùng Mậu
05/12/2019
17 triệu / tháng
60 m2
Đường Hoàng Quốc Việt
05/12/2019
40 triệu / tháng
100 m2
Đường Nguyễn Khánh Toàn
05/12/2019
23.5 triệu / tháng
80 m2
Đường Phạm Tuấn Tài
05/12/2019
16 triệu / tháng
70 m2
Đường Hoàng Quốc Việt
05/12/2019
26 triệu / tháng
320 m2
Đường Phạm Tuấn Tài
05/12/2019
15 triệu / tháng
150 m2
Đường Mạc Thái Tổ
05/12/2019
8 triệu / tháng
70 m2
Đường Trần Vỹ
05/12/2019
18 triệu / tháng
300 m2
Đường Hoàng Quốc Việt
05/12/2019
18 triệu / tháng
200 m2
Đường Trần Quý Kiên
05/12/2019
25 triệu / tháng
70 m2
Đường Hoàng Quốc Việt
05/12/2019
30 triệu / tháng
60 m2
Đường Trung Kính
05/12/2019
40 triệu / tháng
70 m2
Đường Hạ Yên
05/12/2019
26 triệu / tháng
52 m2
Đường Nguyễn Phong Sắc
05/12/2019
16 triệu / tháng
55 m2
Đường Phạm Tuấn Tài
05/12/2019
45 triệu / tháng
70 m2
Đường Mai Dịch
05/12/2019
105 triệu / tháng
140 m2
Đường Trần Thái Tông
05/12/2019
100 triệu / tháng
175 m2
Đường Trần Thái Tông
05/12/2019
110 triệu / tháng
90 m2
Đường Nguyễn Thị Thập
05/12/2019
35 triệu / tháng
75 m2
Đường Trung Yên
05/12/2019
15 triệu / tháng
22 m2
Đường Nguyễn Đình Hoàn
05/12/2019
50 triệu / tháng
55 m2
Đường Hồ Tùng Mậu
05/12/2019
130 triệu / tháng
770 m2
Đường Hoàng Ngân
05/12/2019
7.8 triệu / tháng
45 m2
Đường Trần Quốc Vượng
05/12/2019
7 triệu / tháng
65 m2
Đường Nguyễn Thị Định
05/12/2019
18 triệu / tháng
35 m2
Đường Hồ Tùng Mậu
05/12/2019
48 triệu / tháng
160 m2
Đường Dương Khuê
05/12/2019
20 triệu / tháng
65 m2
Đường Hoàng Quốc Việt
05/12/2019
25 triệu / tháng
77 m2
Đường Hoàng Quốc Việt
05/12/2019
15 triệu / tháng
40 m2
Đường Mạc Thái Tổ
05/12/2019
16 triệu / tháng
45 m2
Đường Mạc Thái Tổ
05/12/2019
22 triệu / tháng
71 m2
Đường Mạc Thái Tổ
05/12/2019
15 triệu / tháng
40 m2
Đường Mạc Thái Tổ
05/12/2019
45 triệu / tháng
135 m2
Đường Trung Hòa
05/12/2019
25 triệu / tháng
50 m2
Đường Xuân Thủy
05/12/2019
70 / tháng
500 m2
Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
05/12/2019
77 / tháng
800 m2
Vũ Phạm Hàm, Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
05/12/2019
loading...