Đăng nhập
để đăng tin của bạn

...

Đăng ký
để đăng tin của bạn

...

Cho thuê Văn phòng tại Cầu Giấy Hà Nội

MyOffice hiện tại đang có 14,806 Văn phòng Cho thuê tại Quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội - Trang 2

10 triệu / tháng
80 m2
Đường Nghĩa Tân
05/12/2019
18 triệu / tháng
40 m2
Đường Hồ Tùng Mậu
05/12/2019
17 triệu / tháng
60 m2
Đường Hoàng Quốc Việt
05/12/2019
40 triệu / tháng
100 m2
Đường Nguyễn Khánh Toàn
05/12/2019
23.5 triệu / tháng
80 m2
Đường Phạm Tuấn Tài
05/12/2019
16 triệu / tháng
70 m2
Đường Hoàng Quốc Việt
05/12/2019
26 triệu / tháng
320 m2
Đường Phạm Tuấn Tài
05/12/2019
15 triệu / tháng
150 m2
Đường Mạc Thái Tổ
05/12/2019
8 triệu / tháng
70 m2
Đường Trần Vỹ
05/12/2019
18 triệu / tháng
300 m2
Đường Hoàng Quốc Việt
05/12/2019
18 triệu / tháng
200 m2
Đường Trần Quý Kiên
05/12/2019
25 triệu / tháng
70 m2
Đường Hoàng Quốc Việt
05/12/2019
30 triệu / tháng
60 m2
Đường Trung Kính
05/12/2019
40 triệu / tháng
70 m2
Đường Hạ Yên
05/12/2019
26 triệu / tháng
52 m2
Đường Nguyễn Phong Sắc
05/12/2019
16 triệu / tháng
55 m2
Đường Phạm Tuấn Tài
05/12/2019
45 triệu / tháng
70 m2
Đường Mai Dịch
05/12/2019
105 triệu / tháng
140 m2
Đường Trần Thái Tông
05/12/2019
100 triệu / tháng
175 m2
Đường Trần Thái Tông
05/12/2019
110 triệu / tháng
90 m2
Đường Nguyễn Thị Thập
05/12/2019
35 triệu / tháng
75 m2
Đường Trung Yên
05/12/2019
15 triệu / tháng
22 m2
Đường Nguyễn Đình Hoàn
05/12/2019
50 triệu / tháng
55 m2
Đường Hồ Tùng Mậu
05/12/2019
130 triệu / tháng
770 m2
Đường Hoàng Ngân
05/12/2019
7.8 triệu / tháng
45 m2
Đường Trần Quốc Vượng
05/12/2019
7 triệu / tháng
65 m2
Đường Nguyễn Thị Định
05/12/2019
18 triệu / tháng
35 m2
Đường Hồ Tùng Mậu
05/12/2019
48 triệu / tháng
160 m2
Đường Dương Khuê
05/12/2019
20 triệu / tháng
65 m2
Đường Hoàng Quốc Việt
05/12/2019
25 triệu / tháng
77 m2
Đường Hoàng Quốc Việt
05/12/2019
15 triệu / tháng
40 m2
Đường Mạc Thái Tổ
05/12/2019
16 triệu / tháng
45 m2
Đường Mạc Thái Tổ
05/12/2019
22 triệu / tháng
71 m2
Đường Mạc Thái Tổ
05/12/2019
15 triệu / tháng
40 m2
Đường Mạc Thái Tổ
05/12/2019
45 triệu / tháng
135 m2
Đường Trung Hòa
05/12/2019
25 triệu / tháng
50 m2
Đường Xuân Thủy
05/12/2019
70 / tháng
500 m2
Nguyễn Thị Thập, Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
05/12/2019
77 / tháng
800 m2
Vũ Phạm Hàm, Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
05/12/2019
24 / tháng
280 m2
Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
05/12/2019
24 triệu / tháng
70 m2
Đường Trần Thái Tông
04/12/2019
25 triệu / tháng
60 m2
Đường Duy Tân
04/12/2019
21 triệu / tháng
60 m2
Đường Trung Kính
04/12/2019
27 triệu / tháng
50 m2
Đường Trung Kính
04/12/2019
26 triệu / tháng
60 m2
Đường Doãn Kế Thiện
04/12/2019
50 triệu / tháng
60 m2
Đường Hồ Tùng Mậu
04/12/2019
7 triệu / tháng
120 m2
Đường Cầu Giấy
04/12/2019
22 triệu / tháng
60 m2
Đường Nghĩa Đô
04/12/2019
17 triệu / tháng
55 m2
Đường Phan Văn Trường
04/12/2019
7.5 triệu / tháng
50 m2
Đường Nguyễn Phong Sắc
04/12/2019
32 triệu / tháng
60 m2
Đường Phan Văn Trường
04/12/2019
120 triệu / tháng
350 m2
Đường Nguyễn Văn Huyên
04/12/2019
7.8 triệu / tháng
40 m2
Đường Duy Tân
04/12/2019
28 triệu / tháng
60 m2
Đường Trần Tử Bình
04/12/2019
25 triệu / tháng
70 m2
Đường Nguyễn Phong Sắc
04/12/2019
14 triệu / tháng
50 m2
Đường Hoàng Quốc Việt
04/12/2019
150 triệu / tháng
410 m2
Đường Lê Văn Lương
04/12/2019
40 triệu / tháng
300 m2
Đường Phạm Tuấn Tài
04/12/2019
50 triệu / tháng
120 m2
Đường Nguyễn Phong Sắc
04/12/2019
165 triệu / tháng
410 m2
Đường Hồ Tùng Mậu
04/12/2019
15 / tháng
350 m2
Nghĩa Đô, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
04/12/2019
loading...