Đăng nhập
để đăng tin của bạn

...

Đăng ký
để đăng tin của bạn

...

Cho thuê Văn phòng tại Cầu Giấy Hà Nội

MyOffice hiện tại đang có 14,806 Văn phòng Cho thuê tại Quận Cầu Giấy Thành phố Hà Nội

28 triệu / tháng
35 m2
Đường Trung Kính
08/12/2019
15 triệu / tháng
70 m2
Đường Hoàng Quốc Việt
08/12/2019
60 triệu / tháng
67 m2
Đường Đỗ Quang
08/12/2019
26 triệu / tháng
65 m2
Đường Trung Kính
08/12/2019
32 triệu / tháng
55 m2
Đường Trung Kính
08/12/2019
500 nghìn / tháng
30 m2
Đường Hoàng Đạo Thúy
08/12/2019
45 triệu / tháng
400 m2
Đường Phạm Văn Đồng
08/12/2019
550 triệu / tháng
50 m2
Đường Dương Khuê
08/12/2019
15 triệu / tháng
200 m2
Đường Hoàng Quốc Việt
08/12/2019
8 triệu / tháng
75 m2
Đường Trần Vỹ
08/12/2019
40 triệu / tháng
80 m2
xuân thuỷ
08/12/2019
18 triệu / tháng
65 m2
Đường Trần Vĩ
08/12/2019
15 triệu / tháng
150 m2
Đường Trần Vĩ
08/12/2019
160 triệu / tháng
150 m2
Đường Trần Thái Tông
07/12/2019
35 / tháng
60 m2
Nguyễn Văn Huyên, Nghĩa Tân, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
07/12/2019
Thỏa thuận
1,034 m2
Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
07/12/2019
40 / tháng
80 m2
Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
07/12/2019
20 triệu / tháng
250 m2
Đường Trần Quý Kiên
07/12/2019
20 triệu / tháng
50 m2
Đường Trần Quý Kiên
07/12/2019
160 triệu / tháng
300 m2
Đường Trần Thái Tông
07/12/2019
8 triệu / tháng
75 m2
Đường Trần Vĩ
07/12/2019
9 triệu / tháng
50 m2
Đường Nguyễn Khang
07/12/2019
35 triệu / tháng
180 m2
Đường Nguyễn Ngọc Vũ
07/12/2019
50 triệu / tháng
75 m2
Đường Nguyễn Khang
07/12/2019
12 triệu / tháng
65 m2
Đường Phan Văn Trường
07/12/2019
195 triệu / tháng
307 m2
Đường Lê Đức Thọ
07/12/2019
27 triệu / tháng
70 m2
Đường Nguyễn Khánh Toàn
07/12/2019
80 triệu / tháng
150 m2
Đường Trần Thái Tông
07/12/2019
55 triệu / tháng
70 m2
Đường Quan Hoa
07/12/2019
26 triệu / tháng
71 m2
Đường Phạm Tuấn Tài
07/12/2019
30 triệu / tháng
90 m2
Đường Trung Yên 11A
07/12/2019
30 triệu / tháng
80 m2
Đường Trung Yên 10A
07/12/2019
25 triệu / tháng
70 m2
Đường Hoàng Ngân
07/12/2019
12 triệu / tháng
50 m2
Đường Cầu Giấy
07/12/2019
15 triệu / tháng
50 m2
Đường Phạm Tuấn Tài
07/12/2019
2.5 triệu / tháng
25 m2
Đường Xuân Thủy
07/12/2019
16 triệu / tháng
50 m2
Đường Phạm Tuấn Tài
06/12/2019
18 triệu / tháng
65 m2
Đường Trần Vỹ
06/12/2019
20 triệu / tháng
250 m2
Đường Trần Quý Kiên
06/12/2019
49 triệu / tháng
50 m2
Đường Phạm Thận Duật
06/12/2019
10 triệu / tháng
80 m2
Đường Nghĩa Tân
06/12/2019
15 triệu / tháng
150 m2
Đường Nguyễn Khả Trạc
06/12/2019
15 triệu / tháng
150 m2
Đường Nguyễn Khả Trạc
06/12/2019
60 triệu / tháng
68 m2
Đường Đỗ Quang
06/12/2019
20 triệu / tháng
50 m2
Đường Trần Quý Kiên
06/12/2019
130 / tháng
465 m2
Q.Cầu Giấy, Hà Nội
06/12/2019
Thỏa thuận
55 m2
Trần Quý Kiên, Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
06/12/2019
35 triệu / tháng
241 m2
Đường Nguyễn Khánh Toàn
06/12/2019
55 triệu / tháng
50 m2
Đường Trần Duy Hưng
06/12/2019
23 triệu / tháng
60 m2
Đường Nghĩa Đô
06/12/2019
15 triệu / tháng
100 m2
Đường Nguyễn Khánh Toàn
06/12/2019
8 triệu / tháng
45 m2
Đường Xuân Thủy
06/12/2019
8.5 triệu / tháng
40 m2
Đường Cầu Giấy
06/12/2019
8 triệu / tháng
45 m2
Đường Duy Tân
06/12/2019
15 triệu / tháng
60 m2
Đường Nguyễn Phong Sắc
06/12/2019
15 triệu / tháng
50 m2
Đường Phạm Tuấn Tài
06/12/2019
25 triệu / tháng
53 m2
Đường Hoàng Ngân
06/12/2019
18 triệu / tháng
65 m2
Đường Trần Vỹ
05/12/2019
50 triệu / tháng
120 m2
Đường Xuân Thủy
05/12/2019
49 triệu / tháng
50 m2
Đường Phạm Thận Duật
05/12/2019
loading...