Đăng nhập
để đăng tin của bạn

...

Đăng ký
để đăng tin của bạn

...

Cho thuê Văn phòng tại Ba Đình Hà Nội

MyOffice hiện tại đang có 6,918 Văn phòng Cho thuê tại Quận Ba Đình Thành phố Hà Nội - Trang 3

15 triệu / tháng
40 m2
Đường Hoàng Hoa Thám
16/08/2019
15 triệu / tháng
40 m2
Đường Hoàng Hoa Thám
16/08/2019
20 triệu / tháng
140 m2
Đường Điện Biên Phủ
16/08/2019
20 triệu / tháng
140 m2
Đường Điện Biên Phủ
16/08/2019
40 triệu / tháng
140 m2
Đường Phan Kế Bính
16/08/2019
150 triệu / tháng
500 m2
Đường Ngọc Hà
16/08/2019
36 triệu / tháng
130 m2
Đường Kim Mã
16/08/2019
6 triệu / tháng
30 m2
Đường Đào Tấn
16/08/2019
30 triệu / tháng
40 m2
Đường Kim Mã
16/08/2019
20 triệu / tháng
150 m2
Đường Vạn Phúc
16/08/2019
25 triệu / tháng
36 m2
Đường Phan Kế Bính
16/08/2019
20 triệu / tháng
150 m2
Đường Vạn Phúc
16/08/2019
35 triệu / tháng
50 m2
Đường Vạn Phúc
16/08/2019
35 triệu / tháng
70 m2
Đường Lê Duẩn
16/08/2019
20 triệu / tháng
150 m2
Đường Vạn Phúc
16/08/2019
20 triệu / tháng
150 m2
Đường Vạn Phúc
16/08/2019
90 triệu / tháng
115 m2
Đường Quán Thánh
15/08/2019
40 triệu / tháng
70 m2
Đường Núi Trúc
15/08/2019
110 triệu / tháng
61 m2
Đường Giảng Võ
15/08/2019
55 triệu / tháng
45 m2
Đường Đào Tấn
15/08/2019
40 triệu / tháng
100 m2
Đường Vạn Phúc
15/08/2019
100 triệu / tháng
280 m2
Đường Đội Cấn
15/08/2019
9 triệu / tháng
42 m2
Đường Trần Huy Liệu
15/08/2019
6 triệu / tháng
46 m2
Đường Ngọc Khánh
15/08/2019
9 triệu / tháng
42 m2
Đường Trần Huy Liệu
15/08/2019
12 triệu / tháng
50 m2
Đường Hoàng Hoa Thám
15/08/2019
11 triệu / tháng
170 m2
Đường Hoàng Hoa Thám
15/08/2019
35 triệu / tháng
130 m2
Đường Kim Mã
15/08/2019
19 triệu / tháng
85 m2
Đường Phó Đức Chính
15/08/2019
65 triệu / tháng
300 m2
Đường Giảng Võ
15/08/2019
9 triệu / tháng
25 m2
Đường Kim Mã
15/08/2019
35 triệu / tháng
40 m2
Đường Kim Mã
15/08/2019
24 triệu / tháng
110 m2
Phố Đội cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội
15/08/2019
23 triệu / tháng
120 m2
Phố Đội cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội
15/08/2019
75 triệu / tháng
350 m2
Đường Đội Cấn
15/08/2019
80 triệu / tháng
365 m2
Đường Phan Kế Bính
15/08/2019
80 triệu / tháng
360 m2
Đường Đào Tấn
15/08/2019
28 triệu / tháng
70 m2
Đường Giang Văn Minh
14/08/2019
48 triệu / tháng
150 m2
Đường Nguyên Hồng
14/08/2019
5.5 triệu / tháng
45 m2
Đường Ngọc Khánh
14/08/2019
28 triệu / tháng
50 m2
Đường Kim Mã
14/08/2019
16 / tháng
252 m2
Hoàng Hoa Thám, Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, Hà Nội
14/08/2019
60 triệu / tháng
95 m2
Đường Đặng Dung
14/08/2019
65 triệu / tháng
70 m2
Đường Giang Văn Minh
14/08/2019
60 triệu / tháng
200 m2
Đường Giảng Võ
14/08/2019
33 triệu / tháng
70 m2
Đường Đào Tấn
14/08/2019
60 triệu / tháng
350 m2
Đường Vạn Bảo
14/08/2019
35 triệu / tháng
200 m2
Đường Kim Mã
14/08/2019
85 triệu / tháng
67 m2
Đường Đội Cấn
14/08/2019
300 triệu / tháng
320 m2
Đường Liễu Giai
14/08/2019
24 triệu / tháng
100 m2
Phố Đội cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội
14/08/2019
24 triệu / tháng
120 m2
Phố Đội cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội
14/08/2019
24 triệu / tháng
110 m2
Phố Đội cấn, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
14/08/2019
24 triệu / tháng
100 m2
Phố Đội cấn, Phường Đội Cấn, Quận Ba Đình, Hà Nội
14/08/2019
35 triệu / tháng
40 m2
Đường Kim Mã
14/08/2019
35 triệu / tháng
55 m2
Đường Nguyễn Trường Tộ
14/08/2019
30 triệu / tháng
30 m2
Đường Quán Thánh
14/08/2019
19 triệu / tháng
120 m2
Đường Kim Mã
14/08/2019
350 triệu / tháng
135 m2
Đường Kim Mã
14/08/2019
35 triệu / tháng
40 m2
Đường Kim Mã
14/08/2019
loading...