Đăng nhập
để đăng tin của bạn

...

Đăng ký
để đăng tin của bạn

...

Cho thuê Văn phòng tại Ba Đình Hà Nội

MyOffice hiện tại đang có 6,918 Văn phòng Cho thuê tại Quận Ba Đình Thành phố Hà Nội - Trang 112

11.5 triệu / tháng
50 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
7.5 triệu / tháng
0 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
11.5 triệu / tháng
45 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
11.5 triệu / tháng
45 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
12 triệu / tháng
50 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
180 triệu / tháng
100 m2
Nguyễn Trường Tộ
17/09/2018
7.5 triệu / tháng
100 m2
87, 189 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
17/09/2018
180 triệu / tháng
100 m2
Nguyễn Trường Tộ
17/09/2018
12.5 triệu / tháng
60 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
65 triệu / tháng
0 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
13 triệu / tháng
80 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
4.5 triệu / tháng
25 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
4.5 triệu / tháng
25 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
7.5 triệu / tháng
35 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
1 triệu / tháng
0 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
7.5 triệu / tháng
35 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
8.5 triệu / tháng
50 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
4.5 triệu / tháng
25 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
9 triệu / tháng
35 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
11.5 triệu / tháng
55 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
7 triệu / tháng
33 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
55 triệu / tháng
85 m2
Kim Mã Thượng, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội
17/09/2018
35 triệu / tháng
80 m2
Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
17/09/2018
4.5 triệu / tháng
0 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
8 triệu / tháng
0 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
7 triệu / tháng
45 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
9 triệu / tháng
40 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
7.5 triệu / tháng
35 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
7.5 triệu / tháng
0 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
Thỏa thuận
0 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
11.5 triệu / tháng
45 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
11.5 triệu / tháng
45 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
1 triệu / tháng
10 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
7.5 triệu / tháng
30 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
5 triệu / tháng
30 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
7.5 triệu / tháng
30 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
31.2 triệu / tháng
135 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
400 nghìn / tháng
6,000 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
16 triệu / tháng
0 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
40 triệu / tháng
0 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
23.5 triệu / tháng
0 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
50 triệu / tháng
0 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
19 triệu / tháng
85 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
9 triệu / tháng
40 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
19 triệu / tháng
85 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
7.5 triệu / tháng
30 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
7.5 triệu / tháng
30 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
5 triệu / tháng
30 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
12 triệu / tháng
60 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
7.5 triệu / tháng
60 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
650 nghìn / tháng
50 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
16 triệu / tháng
0 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
150 triệu / tháng
0 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
7.5 triệu / tháng
30 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
11.5 triệu / tháng
50 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
7 triệu / tháng
30 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
18.5 triệu / tháng
80 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
23 triệu / tháng
85 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
8 triệu / tháng
30 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
5 triệu / tháng
140 m2
Quận Ba Đình - Hà Nội
17/09/2018
loading...